molitvoslovm

Одржан скуп у Новом Саду: Заштитимо породицу!

Објављено 24 мај 2018
protest ns2ОДРЖАН СКУП У НОВОМ САДУ - ЗАШТИТИМО ПОРОДИЦУ!

15. маја 2018. године, а поводом „Међународног дана породице“ у 11.59 часова, испред зграде Покрајинског секретаријата одржали смо протесни скуп, а због незадовољства радом центара за социјални рада, а тим поводом обавестили смо надлежни Покрајински секретаријат за рад, запошљавање, социјалну политику и равноправност полова, као и Покрајински ОМБУДСМАН да нас приме на разговор.

 

 

 

 

Симболично, на Међународни дан породице, дана 15.5.2018.године ГГ "ПРАВДА ЗА ТАТЕ"- и тата је родитељ заједно са УГ "ЗАШТИТИМО НАШУ ДЕЦУ" из Суботице, њих 20 окупили се испред Покрајинског секретаријата и указали на више деценијску дискриминацију очева као родитеља у свим поступцима пред Органом старатељства,а нарочито након прекида брачних и ванбрачних веза. Указали смо на институционално и системско насиље које се деценијама уназад спроводи над децом и породицом, нарочито очевима од стране Органа старатељства.

Позвали смо грађане Новога Сада да нам се придруже СВЕРОДИТЕЉСКОМ ПРОТЕСТУ 19. маја 2018.године у Београду, на Тргу Републике у 17 часова.

Захваљујемо се на подршци представницима НВО "МУШКА СИГУРНОСТ- сигурност за све", УГ "Комшија" Нови Сад, Еколошком покрету Нови Сад и малобројним грађанима који су нас подржали, као и грађанима који нас подржавају и прате путем друштвених мрежа.

protest ns2

У Републици Србији свакодневно крше се основна људска права, нарочито права детета. Процењујемо да су права детета посебно угрожена у ситуацијама после прекида брачних и ванбрачних веза, да родитељи, нарочито мајке, врше злоупотребу деце спроводећи психичко насиље над њима у циљу задовољавања сопствених психолошких и правних потреба, те да је зато потребна додатна заштита деце. Заштита коју деца немају, као ни родитељи који, у датом тренутку, не живе са дететом, па тако и нису у могућности да врше родитељско право. Тај облик насиља над децом се несметано спроводи, а њега, у својим поступцима, штите и подстичу надлежне институције државе, нарочито Органи старатељства.

Судови који доносе одлуке о самосталном вршењу родитељско права, после развода брачних и ванбрачних заједница, у 96% случајева, самосталним старатељством над децом, дарују мајке. Очеви, углавном, добијају неко време, изражено у неколико часова, колико ће лични односи са децом трајати у току седмице. У бракоразводним парницама, за потребе суда, Центри за социјални рад у 99% случајева мишљења су да мајци треба поверити бригу, и старање о деци, што је чиста дискриминација мушких родитељских права.

Центри за социјални рад, законом одређени за помоћ породици и надзор над вршењем родитељског права, постали су одељења невладиних организација, који на све начине помажу мајкама у законом забрањеној злоупотреби родитељског права. Свако четврто детеу Србији одраста без оца. Преко 100.000 деце у Србији нема личне односе са својим очевима, због тога што мајке то не допуштају, а надлежне државне институције нескривено толеришу непоштовање судских одлука око времена и начина одржавања личних односа деце и њихових очева. Иако то само формално представља кривично дело у Србији, веома ретко ће надлежна тужилаштва неку мајку гонити због извршења, док Центри за социјални рад не предузимају ништа на заштити деце. Али, са друге стране, ревносно ће предузети кривично гоњење очева у случајевима када касне или не плаћају одређену алиментацију. Фаворизовање једног права детета у односу на друга права, нису предвиђена Конвенцијом.

protest ns3

Након одржаног протеста предали смо захтеве Покрајинском секретаријату. Захтеви су следећи:

1. Ревизија свих поступака вођених пред центрима за социјални рад, у којима су уложене притужбе на рад центара,водитеља случаја или стручног тима у постуцима, и у којима су утврђени пропусти у раду од другостепених органа. Суспендовање свих радника у установама социјалне заштите којима су утврђени пропусти, и за које се докаже да су на платном списку НВО, и страних приватних компанија и фондација, у поступцима међународних усвојења и заштите породице и деце, и оснивачи, чланови удружења, НВО која се баве усвајањем деце, заштите деце и породице.

Провера законитости рада одговорног лица директора центара за социјални рад, у надлежности секретаријата, у којима су другостепени органи утврдили пропусте у раду запослених у центрима за социјални рад, да ли је директор предузимао радње предвиђене законом и одређеним правилницима, и покретао дисциплинске поступке против радника којима су утврђени пропусти у раду. Санкционисање свих директора центара за социјални рад који нису предузимали мере предвиђене законом и одређеним правилницима.

2. Поштовање процесних радњи Породичног закона, Кривичног закона, Конвенције о правима детета, Конвенције о људским и мањинским правима, и покретање свих поступака на заштити права детета и омогућавању личних односа деци у складу са судским пресудама и извршним решењима суда.

Поштовање процесних одредби Закона о општем управном поступку од стране центара за социјални рад . У поступцима пред Центрима за социјални рад, МОРАЈУ СЕ ПОШТОВАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ, да воде НЕПОСРЕДНЕ "Записнике о предузетим радњама" и да се исти пред странкама морају прочитати, омогућити да потпишу ако се са садржином записника слажу и одмах да се странкама омогућии примерак записника, а што не чине. Да се сва мишљења "стручних" радника заснива искључиво на основу прикупљених доказа и чињеница а не на основу изјаве странака, предрасуда и нагађања.

3. Реформа центара за социјални рад у погледу спровођења поступака давања стручног мишљења судовима, спровођења превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права, поступака усвојења и помоћи породици.

Укидање дискриминације по полној основи у поступцима давања стручних мишљења судовима од стране органа старатељства,онемогућавање отуђивања деце од родитеља са којим не живе, престанак манипулалције терминима: "контакти", "виђења", "сусрети", престанак злоупотребе права детета на партиципају у поступцима непримереним методама утврђивања аутентичног мишљења детета, подвођење отуђивање деце под јасне законске правне норме - насиља у породици, грубо занемаривање дужности родитеља из садржине родитељског права и злоупотребу родитељског права, подвођење онемогућавање и ометање деце на одржавање личних односа са родитељем и рођацима под јасне законске правне норме - насиља у породици, којим су утврђена права детета и родитеља са којим дете не живи Породичним законом Републике Србије од стране центара за социјални рад,суда, тужилаштва и полиције у Републици Србији.

4. У циљу безбедности странака, свих корисника услуга, као и радника Центара за социјални рад, спречавања корупције и злоупотреба захтевамо снимање свих радњи, стално постављеним видео надзором, у поступцима давања стручног мишљења судовима, уз поткрепљивање истих стручних мишљења доказима на основу којих је утврђено чињенично стање.

Извор: организатор скупа, Горан Бујић